Zpět na úvodní stránku VÝROBKOVÝ LIST

 

x-film STAREX D-CL - technický popis výrobku
tento výrobkový list nahrazuje dřívější vydání - stav září 2002.

POPIS MATERIÁLU D - CL
PVC, měkčený polymer (kalandrovaný)  
Tloušťka samotné fólie v mm ± 0,01 0,08
Lepidlo Akrylátové, bez rozpouštědel
Lepivost podle FINAT/FTM 1 (dle stáří fólie a skladovacích podmínek je změna hodnot možná) > 18N
VLASTNOSTI MATERIÁLU  
Smršťování v % DIN 30646 (168 h/+ 80 oC) < 0,2
Stálost na povětrnosti DIN 53384* 5 let
*Údaj v rocích pro všechny typy, zjištěný přepočtem hodin, které byly dosaženy při dosud provedených zkouškách za umělých podmínek povětrnosti v přístroji QUV (zkouška podle DIN 53384 - díl A). V jednotlivých případech může být odolnost povětrností redukována na základě vlivů prostředí a výrobně podmíněných nepravidelností.
Odolnost proti chemikáliím Viz. tabulka chemické odolnosti - neodolné proti organickým rozpouštědlům
Stálost při všech teplotách normálního středoevropského klimatu (krátkodobě až do + 80 oC)  
VLASTNOSTI PŘI ZPRACOVÁNÍ  
Teplota při zpracování min. + 5 oC max + 30 oC
(počáteční a konečná lepivost při nižších teplotách silně zpomalena)
Nejlepší lepivost na zcela hladkých, odmaštěných a bezprašných, čistých podkladech, možnost poškození fólie při zbytcích rozpouštědel na lakovaných a nebo rozpouštědly čistěných plochách, redukovaná lepivost na nepolárních materiálech, např. PE/PP. Pro mokrou aplikaci nedoporučujeme přidávat do vody žádné přísady (saponáty apod.).
Lepení fólií na automobilové laky Mnoho výrobců automobilů nyní používá laky bez rozpouštědel. Naše lepidla jsou také bez rozpouštědel. Prosím, prověřte, že fóliové aplikace, které používáte, jsou kompatibilní s těmito novými laky, aby se vyloučily všechny možnosti poškození lakovaného povrchu. Kromě těchto testů byste také měli zkontaktovat výrobce automobilu, pokud máte jakékoli pochybnosti.
Vlastnosti při zpracování na plotru velmi dobré
Potisk sítotiskem v nepřilepeném stavu
(seznámit dodavatele barev s materiálem fólie a nároky; dát pozor na co nejúspornější obsah rozpustidel, intenzivní a bezezbytkové odvětrání rozpustidel)
velmi dobré
JINÉ POKYNY  
Kombinování polymerických a monomerických fólií nedoporučujeme! Pokud možno skladovat vertikálně, v chladu a suchu, chránit před účinky UV - záření. Skladovatelnost 24 měsíců při teplotě 15 - 20 oC a 55 - 60 % poměrné vlhkosti.
POKYNY PRO ÚDRŽBU  
Pravidelné čištění jemnými prostředky, např. teplou vodou s dostupným saponátem (slabý roztok), lihem, popř. pro konzervování použít autovosk. Lesklé fólie se čistí lépe než matné. Pro vnější použití doporučujeme naše lesklé fólie.
Další výsledky zkoušek nebo přehledy dat na vyžádání. Všechny výše uvedené údaje v našich prospektech výrobků jsou založeny na našich dnešních znalostech a zkušenostech a neznamenají žádné zajišění určitých vlastností našich výrobků. Neosvobozují zpracovatele od vlastních zkoušek a pokusů vzhledem k množství různých vlivů při zpracování našich výrobků.

PŘEDCHOZÍ STRÁNKA ZPĚT NA FÓLIE ZPĚT NA PRODUKTY ZPĚT NA ÚVODNÍ STRÁNKU

WS - film, spol. s r.o., Branická 28/47, 147 00 Praha 4 - Braník, e-mail: folie@wsfilm.cz
O2 pevná 261 210 106, O2 mobil 602 470 707, T-mobile 604 942 905, Vodafone 776 586 778